Przedmiotem obrad Walnego Zebrania było wysłuchanie sprawozdania z działalności WLGD Kraina Lasów i Jezior oraz przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego stowarzyszenia za poprzedni rok. W trakcie obrad przyjęto uchwałę dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Rewizyjnej. Ponadto Walne Zebranie odwołało członka Komisji Rewizyjnej Panią Halinę Błoch.