Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego zamieścił ogłoszenie o naborze w "Głosie Wielkopolskim" oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl.
 
Wnioski o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" można składać od 6 do 20 czerwca 2011 r., a wnioski dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów” od 6 do 30 czerwca 2011 r.
 
Ogłoszenie i szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzami wniosków o przyznanie pomocy, dostępne są także naszej stronie internetowej w zakładce "Nabory wniosków".
 
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze WLGD Kraina Lasów i Jezior (Pl. Kościuszki 4, lok. 229, 64-100 Leszno) od poniedziałku do piątku w godz: 8:00 – 15:00.
 
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Biura WLGD - tel/fax 65 529 61 03, e-mail: biuro@wlgd.org.pl