WLGD Kraina Lasów i Jezior zaproponowała, aby wnioski o przyznanie pomocy można było składać:
   - dla działania „Odnowa i rozwój wsi” - od 6 do 20 czerwca 2011 r.,
      limit dostępnych środków: 5 548 482 zł

   - dla tzw. „Małych projektów” - od 6 do 30 czerwca 2011 r.,
      limit dostępnych środków: 669 204 zł.

W związku z powyższym planujemy zorganizowanie w połowie maja szkolenia dla beneficjentów działania "Odnowa i rozwój wsi", natomiast podobne szkolenia dla potencjalnych beneficjentów "Małych projektów" planujemy na początku czerwca. Chętni na szkolenia mogą zapisywać się w Biurze WLGD.