Konieczność podpisania aneksu wynikała ze zmian w przepisach prawnych dotyczących Programu LEADER i związanej z nimi aktualizacji treści Lokalnej Strategii Rozwoju WLGD Kraina Lasów i Jezior.
 
Przypominamy, iż w ramach tej aktualizacji LSR zmieniono zapisy dotyczące procedury oceny złożonych wniosków o dofinansowanie oraz zmieniono lokalne kryteria wyboru, a także dokonano korekt w harmonogramie ogłaszania naborów i budżecie LSR.
 
Aktualna treść strategii jest dostępna w zakładce "Lokalna Strategia Rozwoju"