W trakcie spotkania, którego organizatorem był Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, wzięli udział, oprócz delegacji Lokalnych Grup Działania, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. WLGD Kraina Lasów i Jezior reprezentowali Prezes Zarządu Krzysztof Benedykt Piwoński i Dyrektor Biura Maciej Tomaszewski.
Przedmiotem obrad były przede wszystkim tematy związane z nowelizacją rozporządzeń wykonawczych Programu LEADER i konieczności dokonania zmian w Lokalnych Strategiach Rozwoju.