Przedmiotem obrad były możliwości wykorzystania walorów turystycznych obszaru Lokalnych Grup Działania w celu przygotowania projektów współpracy. Organizatorami spotkania był Sekretariat Regionalny KSOW wraz z lokalnymi grupami działania: Solna Dolina, Dwa Mosty, Turkowska Unia Rozwoju, Solidarni w Partnerstwie. W konferencji wzięli udział przedstawiciele wszystkich LGD z terenu Wielkopolski, w tym delegacja WLGD Kraina Lasów i Jezior. Oprócz części seminaryjnej organizatorzy zaprezentowali uczestnikom najciekawsze walory swoich terenów w formie wizyty studyjnej.