W gościnnych progach ośrodka konferencyjnego "Siodło" w m. Wilcze, gm. Wolsztyn odbyło się szkolenie kadr WLGD Kraina Lasów i Jezior. Tematyka zajęć obejmowała projektowane zmiany w rozporządzeniach dotyczących Programu LEADER oraz dokonano analizy wyników dotychczasowych naborów projektów.
Uczestnicy spotkania dyskutowali nad zmianą Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym lokalnych kryteriów wyboru i harmonogramu naborów wniosków. Omówiono także zagadnienia związane z funkcjonowaniem WLGD i jej budżetem na lata 2011-2014.