"Wszyscy Wnioskodawcy, którzy składali wnioski o przyznanie pomocy w ramach tzw. Małych projektów od 10 maja 2010 roku będą zobowiązani w ramach I uzupełnień/wyjaśnień dokonać poprawy formularza wniosku tj. złożyć wniosek o przyznanie pomocy na nowym formularzu, w którym umożliwiono ubieganie się o zaliczkę.
Konieczność ta wynika z faktu wejścia w życie w dniu 10 maja 2010 roku ustawy z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu UE przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. Nr 57, poz.351).”

Poniżej zamieszczamy do pobrania nowe formularze wniosku wraz z instrukcją ich wypełniania.

Te formularze umożliwiają Beneficjentom m.in. ubieganie się o zaliczkę od dnia 10 maja 2010r., bowiem obejmują wypełnienie pola dotyczącego wnioskowania o zaliczkę.

Uwaga:
Wnioski na nowym formularzu składamy dopiero po wezwaniu przez Urząd Marszałkowski w ramach uzupełnień/wyjasnień!

Pliki do pobrania:
w-1_413_mp_3z.xls
w-1_413_mp_3z.pdf
iw-1_413_mp_3z_25.06.2010.pdf