W wyniku przeprowadzonej oceny wszystkie 10 operacji będących przedmiotem złożonych wniosków zostało uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju WLGD Kraina Lasów i Jezior.
Poszczególnym operacjom Rada przyznała punkty według lokalnych kryteriów wyboru i wszystkie zostały umieszczone na liście wybranych operacji do finansowania.
Lista ta znajduje się w zakładce Nabory wniosków.