Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego zamieścił ogłoszenie o naborze w "Głosie Wielkopolskim" oraz w siedzibie i na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl.
 
Ogłoszenie i szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są także w naszym Biurze i na naszej stronie internetowej w zakładce "Nabory wniosków"

 
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze WLGD Kraina Lasów i Jezior (Pl. Kościuszki 4, lok. 229, 64-100 Leszno) w dniach  od 11 do 25 maja 2010 r. od poniedziałku do piątku w godz: 8:00 – 15:00.
 
Wszelkich informacji udzielają pracownicy biura WLGD - tel. 65 529 48 38, tel/fax 65 529 61 03, e-mail: biuro@wlgd.org.pl