W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków w ramach tzw. Małych projektów (termin przyjmowania wniosków 11-25 maja 2010 r.), serdecznie zapraszamy wszystkich potencjalnych wnioskodawców w ramach tego działania na warsztaty, w trakcie których przedstawione zostaną praktyczne aspekty konstruowania projektu, zasady prawidłowego wypełniania wniosków oraz przygotowywanie niezbędnych załączników.

Szkolenie odbędzie się w Lesznie na przełomie kwietnia i maja br. Miejsce, ewentualny podział na grupy oraz terminy spotkań zostaną ustalone po zakończeniu zapisów.

Zapisy na szkolenie trwają do piątku 23 kwietnia br., prowadzi je Biuro WLGD. Chętni mogą się zgłaszać pod nr tel. 65 529 48 38 oraz drogą mailową (adres: biuro@wlgd.org.pl).