Wszystkie 13 złożonych wniosków zostało ocenionych jako zgodne z ogłoszeniem o naborze i LSR. Wszystkie operacje uzyskały także minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru, wymaganą, aby znaleźć się na liście operacji wybranych do finansowania oraz wszystkie mieszczą się w limicie środków podanych w ogłoszeniu.
Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz zgodnych z Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) objętą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Krainy Lasów i Jezior oraz operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017.


Pliki do pobrania:
uchwala_lista_operacji_zgodnych_z_lsr_1.pdf
uchwala_lista_operacji_wybranych_1.pdf
protokol_2_2017.pdf