do pobrania poniżej treść rozporządzenia w formacie .pdf
Pliki do pobrania:
rozporzadzenie_warunki-i-tryb_wyboru_wykonawcow.pdf