Z powodzeniem zakończyliśmy wdrażanie Programu LEADER na lata 2007-2013. Obecnie najważniejszym dla nas zadaniem jest jak najskuteczniejsze wdrożenie Programu LEADER w nowej perspektywie programowej.

Aktualnie nasze Stowarzyszenie przygotowuje opracowanie nowej LSR na lata 2014 – 2020 i obecnie zajmujemy się badaniem obszaru, na którym ta strategia będzie realizowana. Priorytetem Programu LEADER pozostaje wspieranie oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych w oparciu o zasady rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS). Dlatego ważnym jest dla nas, żeby utrzymywać dotychczasową i nawiązać nową, trwałą i skuteczną komunikację oraz współpracę z partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz lokalnymi liderami z obszaru naszej Krainy Lasów i Jezior.

Na obecnym etapie deklarację o dalszej współpracy złożyły wszystkie dotychczasowe gminy członkowskie LGD oraz kilkunastu nowych partnerów społecznych i gospodarczych z każdej gminy członkowskiej. Bardzo liczymy na Państwa zaangażowanie we wspólną pracę nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Krainy Lasów i Jezior, mając nadzieję, że projekty i inicjatywy, które narodzą się w Waszym środowisku będą mogły uzyskać wsparcie finansowe w ramach Programu LEADER w nadchodzących latach.

Poniżej zamieszczamy Plan włączenia społecznosci lokalnej w prace nad opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Lasów i Jezior.


Pliki do pobrania:
plan_wlaczenia_spolecznosci.pdf