Bardzo ważnym jest dla nas konsultowanie wszystkich elementów, jakie znajdą się w LSR. Chcemy dotrzeć nie tylko do możliwie jak najszerszej grupy mieszkańców naszej LGD, ale dogłębnie porozmawiać z niektórymi z Państwa na tematy dotyczące potrzeb oraz problemów, które wymagają interwencji i rozwiązania na obszarach naszych gmin członkowskich. Zidentyfikować mocne i słabe strony naszego obszaru.

Chcielibyśmy, aby to Państwo możliwie jak najczęściej określali wspólnie z nami cele i kierunki działań, jakie będziemy realizować w kolejnych latach wdrażania LSR. Dlatego w październiku i listopadzie br. roku pracownicy naszego biura będą kontaktować się z Państwem telefonicznie, żeby porozmawiać o kwestiach ważnych dla nas, mieszkańców gmin WLGD, w ramach procesu budowy i realizacji LSR.

Uprzejmie prosimy o rozmowę oraz podzielenie się z nami Państwa ewentualnymi pomysłami i propozycjami na rozwój naszego obszaru w perspektywie kolejnych kilku lat wdrażania LSR.