Serdecznie zapraszamy Państwa do wspólnej pracy nad Lokalną Strategią Rozwoju Krainy Lasów i Jezior, mając nadzieję, że projekty i inicjatywy, które narodzą się w Waszym środowisku będą mogły uzyskać wsparcie finansowe w ramach Programu LEADER w nadchodzących latach.

Przedstawimy i przedyskutujemy założenia dla:
- kryteriów wyboru operacji,
- procedur dokonywania ewaluacji i monitoringu,
- procedur aktualizacji LSR
oraz szeregu innych strategicznych dokumentów.

Na spotkanie zapraszamy w dniu 27.XI.2015 r. (piątek) o godzinie 09.00, w Delegaturze UW, Plac Kościuszki 4, sala nr 111 w Lesznie.

Projekty w/w dokumentów są dostępne w biurze WLGD Kraina Lasów i Jezior, na prośbę osób zainteresowanych możemy projekty przesłać pocztą elektroniczną.

Serdecznie zapraszamy.