Wskutek bardzo późnego opublikowania w Dzienniku Ustaw i tym samym wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, dopiero z dniem 16 lipca 2014 r. Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior w ostatnich naborach wniosków, mogła dokonać wyboru tylko do wysokości 120 % limitu środków dostępnych w naborze – a nie do wysokości 150 % limitu jak stanowią przepisy cyt. rozporządzenia po zmianie.
W tej sytuacji Rada WLGD była zmuszona zmienić listy operacji wybranych do finansowania.

Pliki do pobrania:
lista_wybranych_operacji_mp_2014_-_ii_po_zmianie.pdf
lista_wybranych_operacji_tirm_2014_po_zmianie.pdf