o możliwości składania za pośrednictwem Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj.:

1. na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów”

– termin składania wniosków: od 3 do 17 marca 2014 r.
– limit dostępnych środków: 928 259,34 zł
– minimalne wymagania: operacja musi zdobyć w ocenie pod względem lokalnych kryteriów wyboru minimum 8 punktów

2. na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

– termin składania wniosków: od 3 do 17 marca 2014 r.
– limit dostępnych środków: 252 776,53 zł
– minimalne wymagania: operacja musi zdobyć w ocenie pod względem lokalnych kryteriów wyboru minimum 4 punktów

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze
Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior, Pl. Kościuszki 4, lok. 229, 64-100 Leszno, w dniach od poniedziałku do piątku w godz.: 08:00 – 15:00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania (LGD) określone w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR, wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru operacji określonych w LSR oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD, dostępne są w biurze Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior i na stronie internetowej www.wlgd.org.pl, a także na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl.

Dodatkowo informacji udzielają: Pracownicy Biura WLGD Kraina Lasów i Jezior, tel./fax 65 529-61-03, e-mail: biuro@wlgd.org.pl

Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia dla poszczególnych działań dostepne sa pod adresem http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/wnioski-w-ramach-osi-4-leader-prow-2007-2013.html

Poniżej do pobrania znajdują się dokumenty WLGD dotyczące naborów spakowane programem WinRar:

Pliki do pobrania:
wlgd_kraina_lasow_i_jezior_dokumenty_do_naboru.rar