W związku z faktem, iż żadna z 4 operacji będąca przedmiotem złożonych wniosków nie spełniła minimalnych wymagań, zostać wybranymi do finansowania, lista operacji wybranych w ramach naboru nr 6/2012 do finansowania jest pusta. Wszystkie wnioski zostały umieszczone na liście operacji niewybranych do finansowania.