Na podstawie § 10a ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 138, poz. 868 ze zm.) publikujemy listę wybranych w ramach naboru nr 1/2013 operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 PROW, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, czyli tzw. „Małych projektów”.

Poniżej do pobrania lista wybranych operacji w formacie *.pdfPliki do pobrania:
lista__wybranych_operacji_male_projekty_3-2013.pdf