Na podstawie § 34 pkt 3b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 138, poz. 868 ze zm.) publikujemy listę wybranych w ramach naboru nr 5/2012 operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Poniżej do pobrania lista wybranych operacji w formacie *.pdf
Pliki do pobrania:
lista_wybranych_operacji_odnowa_4-2013.pdf