o możliwości składania za pośrednictwem Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413
– Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj.:

1) na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
– termin składania wniosków: od 29 marca do 12 kwietnia 2013 r.
– limit dostępnych środków: 540 238,00 zł
– minimalne wymagania: operacja musi zdobyć w ocenie pod względem lokalnych kryteriów wyboru minimum 5 punktów

2) na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
– termin składania wniosków: od 15 do 30 kwietnia 2013 r.
– limit dostępnych środków: 389 629,50 zł
– minimalne wymagania: operacja musi zdobyć w ocenie pod względem lokalnych kryteriów wyboru minimum 5 punktów

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze
Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior, Pl. Kościuszki 4, lok. 229, 64-100 Leszno, w dniach od poniedziałku do piątku w godz.: 08:00 – 15:00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone
w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu
w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior i na stronie internetowej www.wlgd.org.pl, a także:
- na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl,
- na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl.

Dodatkowo informacji udzielają: Pracownicy Biura WLGD Kraina Lasów i Jezior, tel./fax 65 529-61-03, e-mail: biuro@wlgd.org.pl

Poniżej do pobrania dokumenty dotyczące naborów spakowane programem WinRar:

Pliki do pobrania:
mikroprzedsiebiorstwa_wlgd_2013.rar
roznicowanie_wlgd_2013.rar