Regulamin Rady WLGD

Regulamin Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania KRAINA LASÓW I JEZIORStatut

Statut WLGD Kraina Lasów i JeziorRegulamin Pracy Biura WLGD

Regulamin Pracy Biura Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania KRAINA LASÓW I JEZIORSkładki członkowskie

Uchwała Walnego Zebrania Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej.