Wynik naboru wniosków - Małe projekty

WLGD Kraina Lasów i Jezior podaje do publicznej wiadomości listę wniosków wybranych do finansowania dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 PROW, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, czyli tzw. „Małych projektów”.

Czytaj więcej
Ogłoszenie naborów wniosków

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek Lokalnej Grupy Działania WLGD Kraina Lasów i Jezior

Czytaj więcej
Wynik naboru wniosków - Małe projekty

WLGD Kraina Lasów i Jezior podaje do publicznej wiadomości listę wniosków wybranych do finansowania dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 PROW, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, czyli tzw. „Małych projektów”.

Czytaj więcej
Ogłoszenie naboru wniosków

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek Lokalnej Grupy Działania WLGD Kraina Lasów i Jezior

Czytaj więcej
Ogłoszenie naborów wniosków

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior

Czytaj więcej
Wynik naboru wniosków - Małe projekty

WLGD Kraina Lasów i Jezior podaje do publicznej wiadomości listę wniosków wybranych do finansowania dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 PROW, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, czyli tzw. „Małych projektów”.

Czytaj więcej
Wynik naboru wniosków "Małe projekty"

Zgodnie z procedurą wyboru operacji zawartą w Lokalnej Strategii Rozwoju WLGD Kraina Lasów i Jezior podajemy do publicznej wiadomości listy wybranych do finansowania i nie wybranych wniosków dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 PROW, ale przyczyniają się do o…

Czytaj więcej
Wynik naboru wniosków "Odnowa i rozwój wsi"

Zgodnie z procedurą wyboru operacji zawartą w Lokalnej Strategii Rozwoju WLGD Kraina Lasów i Jezior podajemy do publicznej wiadomości listę wybranych operacji do finansowania dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi?

Czytaj więcej
Małe projekty

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek stowarzyszenia Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior

Czytaj więcej
Odnowa i rozwój wsi

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior

Czytaj więcej