Umowa Ramowa

W dniu 17 lipca br. Prezes WLGD Kraina Lasów i Jezior Krzysztof Piwoński i Wiceprezes Robert Kasperczak oraz Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski i Dyrektor Departamentu PROW Izabela Mroczek podpisali umowę przyznania pomocy na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność WLGD Krainy Lasów i Jezior w ramach inicjatywy LEADER objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Natomiast w dniu 6 czerwca 2017 r. podpisano aneks nr 1 do umowy ramowej, zawierający szereg zmian w jej treści.

Poniżej publikujemy treść umowy i aneksu.

UMOWA RAMOWA


ANEKS NR 1 DO UMOWY RAMOWEJ